Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

Güzellik ve Estetisyenlik Hizmetleri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

Güzellik ve Estetisyenlik Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.


* 4. SEVİYE GÜZELLİK UZMANLIĞI
* KALICI MAKYAJ EĞİTİMİ
* PROTEZ TIRNAK EĞİTİMİ
* EPİLASYON UYGULAYICISI EĞİTİMİ
* LAZER VE İĞNELİ EPİLASYON EĞİTİMİ
* YUMİ LASHES KİRPİK BAKIM EĞİTİMİ
* İPEK KİRPİK EĞİTİMİ